Henkilökuntaamme kuuluu sosionomeja (AMK), rikosseuraamusalan sosionomi (AMK), sairaanhoitaja/terveydenhoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK), lähihoitajia, sekä nuoriso ja vapaa-ajanohjaajia. Päivärinteellä pyritään käyttämään tuttuja sijaisia lapsen edun mukaisesti. Päivärinteellä panostetaan henkilökunnan koulutukseen ja työntekijät pääsevät vaikuttamaan oman koulutuspolkunsa suunnitteluun. Me valjastamme käyttöön työntekijän vahvuudet ja olemassa olevan potentiaalin!

Meillä on vahva osaaminen psyykkisesti oireilevien lasten parista ja koulutamme koko henkilöstöämme suunnitelmallisesti muun muassa neuropsykiatrisen valmennuksen haasteisiin. Päivärinteellä työskentelee myös yksi neuropsykiatrinen valmentaja, joka vastaa yksikön ”nepsytiimin” toiminnasta ja kehittämisestä. Neuropsykiatrinen valmentajamme kouluttaa muuta henkilöstöä säännöllisesti.

Henkilöstön erityisosaaminen: yhdellä työntekijällä on rentoutusvalmentajan opinnot, yhdellä sosionomilla on varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot, kahdella työntekijällä on päihde- ja/tai mielenterveys työn koulutus tai suuntautuminen, yksi on rikosseuraamusalan sosionomi, yksi työntekijä on suorittanut yleiset oikeusjärjestysopinnot, kaikki työntekijät suorittavat motivoiva haastattelu menetelmäkoulutuksen, kaksi työntekijää on suorittanut lapset puheeksi menetelmäkoulutuksen, yhdellä työntekijällä ART koulutus, yhdellä työntekijällä on narratiivinen työmenetelmä koulutus.

Kiinnitämme koulutuksissamme erityistä huomiota yksikkömme profiiliin ja kulloisiinkin erityistarpeisiin. Teemme tiivistä yhteistyötä lasten perheiden kanssa ja tämä huomioidaan myös henkilökunnan täydennyskoulutuksissa. Pyrimme siihen, että pystymme osaltamme antamaan parhaan työpanoksen perheen kanssa työskenneltäessä.

Henkilökunnalle on järjestetty säännöllinen työnohjaus.

Lisää kuvia tulossa!

Yksikönjohtaja

Tuomo Annala

Rikosseuraamusalan sosionomi AMK

Arjesta vastaava ohjaaja

Jaakko Heikkilä

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja

Ohjaaja

Ohjaaja

Niina Lahti

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja