Lastenkoti

PÄIVÄRINNE

Lastenkoti Etelä-Pohjanmaalla

”menneisyyttä ei voi muuttaa, mutta tulevaisuutta voi rakentaa”

Päivärinne on kodinomainen lastenkoti Etelä-Pohjanmaalla.

Lastenkoti Päivärinne on kodinomainen ja aktiivinen sijaishuoltopaikka sijoittamishetkellä alle 14- vuotiaille lapsille. Päivärinteen lastenkoti sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, Kauhavan Kortesjärvellä rauhallisissa maalaismaisemissa. Tarjoamme ympärivuorokautisia sijaishuoltopalveluita huostaanotetuille, avohuollon tukitoimena sijoitetuille tai kiireellisesti sijoitetuille lapsille.

Lastenkodin sijainti

Lastenkoti Päivärinne sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Kauhavan Kortesjärvellä. Kauhavan keskustaan matkaa Päivärinteeltä on ainoastaan 25km ja Seinäjoelle matkaa kertyy vain noin 65km. Peruspalvelut löytyvät lastenkotimme välittömästä läheisyydestä. Kortesjärvellä pääsee nauttimaan luonnosta ja erilaisia ulkoilumahdollisuuksia on paljon. Lisäksi Kortesjärvellä on mainiot puitteet aktiiviseen elämäntapaan. Lähistöltä löytyy niin kuntosali, kuin palloilukenttäkin.

Lastenkoti Etelä-Pohjanmaa

Lastenkodin tilat

Lastenkotimme tilat ovat viihtyisät ja kodinomaiset. Jokainen huone on omannäköisensä ja lapsi pääsee vaikuttamaan oman huoneensa ilmeeseen yhdessä aikuisen kanssa. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota viihtyisyyteen. Käytössämme on sauna sekä lapsille tarkoitettu leikkihuone. Lastenkodin pihamaalla on monenlaista aktiviteettia pienimmille lapsille. Kiikut ja liukumäet kuuluvat kalustoon, kuten myös kiipeilyteline. Pihamaa riittää myös pallopeleihin!

Lastenkoti Etelä-Pohjanmaa

Toiminnallisuus

Lapsia kannustetaan liikkumaan ja osallistumaan arjen eri aktiviteetteihin. Alueen laajat harrastemahdollisuudet yhdistettynä Päivärinteen vahvaan ja monipuoliseen harraste osaamiseen luovat mainiot puitteet liikkumiseen ja aktiiviseen elämäntapaan. Lastenkoti Päivärinteellä on yhdessä tekemisen meininki ja puuhasteltavaa riittää! Lastenkoti Päivärinne mahdollistaa lapsen osallistumisen mieleiseensä aktiviteettiin, kuten esimerkiksi ohjattuihin toimintakerhoihin. 

Yhteistyö

Lasten ja nuorten perheisiin ja sosiaalisiin verkostoihin pidetään säännöllisesti yhteyttä. Perheet otetaan mukaan lasta koskevaan päätöksentekoon, sekä hoidon ja kasvatuksen suunnitteluun, toteutumiseen ja arviointiin. Tiivis yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on olennainen osa lastenkotimme arkea. Tavoitteenamme on tukea koko perhettä ja edistää perheyhteyden säilyminen sijoituksen aikana. Koemme, että työskentely perheen kanssa on ensisijaisen tärkeää ja henkilöstön koulutuksissa huomioidaan myös perheeseen tehtävä työ. Kohdennamme henkilöstön päihde- ja mielenterveysosaamista muun muassa näihin tarkoituksiin. Päivärinteellä on myös rikosseuraamusalan asiantuntemusta, joka tukee perheeseen tehtävää työskentelyä omalta osaltaan. 

Moniammatillisuus

Keskeinen teemamme hoidossa ja kasvatuksessa on traumaperäistä kiintymyssuhdehäiriötä korjaava vuorovaikutus (DDP), voimavara- ja ratkaisukeskeisyys, joka yhdistettynä henkilökunnan neuropsykiatriseen osaamiseen luo pohjan hoito- ja kasvatustyöhömme. Moniammatillinen henkilöstömme kouluttautuu säännöllisesti ja suunnitelmallisesti huomioiden kulloisetkin eritystarpeet. Liikunnalliseen ja osaavaan henkilöstöömme kuuluu niin lähihoitajia, sairaanhoitajia, kuin sosionomejakin. Olivat haasteet sitten perheessä, koulunkäynnissä tai muissa elämän solmukohdissa, henkilökuntamme tarttuu tilanteeseen ja tarvittaessa konsultoi tarvittavia asiantuntijatahoja työnsä tueksi. Perheen kanssa tehtävää työtä tukien henkilökuntaa koulutetaan soveltuvin koulutuksin.

Samaa tavoitetta kohti

Me Päivärinteellä uskomme, että ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on maanläheinen ja myönteinen tapa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Ratkaisukeskeisyys näkyy arjessamme ja tekemisessämme. Pidämme tärkeänä, että vuorovaikutus on reilua ja läpinäkyvää, näin annamme mahdollisimman tasapainoisen ja luotettavan kasvualustan aikuisen ja lapsen väliselle luottamussuhteelle. Olemme innostavia ja pyrimme etsimään voimavaroja yhdessä lapsen ja nuoren kanssa. Lastenkoti Päivärinteen arkeen kuuluvat normaalin viikkorytmin lisäksi lapsen henkilökohtaiset menot ja aikataulut. Viikkoon on sisällytetty yhdessä tekemistä ja liikkumista, joihin kukin osallistuu mahdollisuuksien mukaan. Teemme yhteisiä retkiä säännöllisesti. Arjen tapahtumat ja muut juhlat vietetään yhdessä eläen ja muistoja luoden! Arjen askareihin pääsee mukaan ja uutta voidaan oppia yhdessä tai erikseen! Arki on aikuisjohtoista ja yhteisiä sääntöjä kunnioitetaan. Asioita lähestytään kuitenkin ilon kautta ja huumori saa kukkia.

Päivärinteentie 11, 62420 Kortesjärvi

ohjaajat(a)lastenkotipaivarinne.fi | Puh. 050 553 1148